DATA LABOUR MARKET OVERVIEW

01. AKTUÁLNA SITUÁCIA NA TRHU PRÁCE

Aká je aktuálna situácia na trhu práce a aké sú predikcie na najbližšie obdobie? Viete ktorým smerom sa uberajú trendy v HR? Chýbajú Vám dostupné informácie na jednom mieste o výške základnej mzdy , priemernej mzdy a zákonných príplatkov vo Vašom regióne alebo CEE? Aké veľké sú regionálne rozdiely vo Vašom okolí ? Máte prehľad benefitov Vašich konkurentov ? Chcete mať pravidelné informácie o legislatívnom vývoji a možnostiach zamestnávania pracovnej sily na území Slovenskej republiky? Máte informácie o pohybe pracovnej sily v regióne EÚ a CEE ?

02. VYPRACUJEME PRE VÁS INDIVIDUÁLNU ŠTÚDIU

Pokiaľ Ste na ktorúkoľvek z uvedených otázok v prvom bode odpovedali nie a máte záujem sa tieto informácie dozvedieť spolu s množstvom ďalších cenných informácií, ktoré Vám bezpochybne pomôžu k zvýšeniu efektívnosti a lepšiemu nastaveniu Vašej HR stratégie táto služba je práve pre Vás.