Kontakt

Pobočky Slovenská Republika

Centrála BRATISLAVA

Blagoevova 9
851 04 Bratislava

Fakturačné údaje

HR Business, s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovenská republika

IČO: 52 123 472
DIČ: 2120903312
IČ DPH: SK2120903312

Bankové spojenie

BANKA: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK29 0200 0000 0040 5370 9353
SWIFT: SUBASKBX

Pobočka NITRA

Coboriho 9
949 01 Nitra

Fakturačné údaje

HR Business GROUP SK, s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovenská republika

IČO: 54 290 520
DIČ: 2121635890
IČ DPH: SK2121635890

Bankové spojenie

BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK13 0900 0000 0051 8884 8996
SWIFT: GIBASKBX

Pobočka MALACKY

Záhoracká 24
901 01 Malacky

Fakturačné údaje

HR Business CLEANING, s.r.o.
Blagoevova 9
Bajkalská 45G 821 05 Bratislava
mestská časť Ružinov

IČO: 55711324

Bankové spojenie

BANKA: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.
IBAN: SK86 0900 0000 0052 0732 9965
SWIFT: GIBASKBX

Pobočky vo svete

HR Business CA Central Asia

Achangaran Road 2
Toshkent Shahri
100207 Tashkent
Uzbekistan

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Radi zodpovieme Vaše otázky.

    Súhlasím so spracovanímosobných údajov

    Spoločnosť HR Business, s.r.o. je držiteľom týchto certifikátov:
    ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018