Stavebná & developerská činnosť

Spoločnosť vzhľadom na pôsobenie na trhu práce a bohaté skúsenosti dokázala preraziť aj v tomto náročnom odvetvi na území Slovenskej republiky.

naše služby

Poskytujeme riešenia v oblasti stavebnej & developerskej činnosti

Zatepľovanie budov dodržiavaním systému ETICS

Zatepľovanie budov je v súčasnosti veľmi dôležitou témou, keďže sa stále hľadajú nové spôsoby, ako ušetriť energiu a znižovať emisie skleníkových plynov. Jedným z najefektívnejších spôsobov zateplenia budov je použitie systému ETICS (External Thermal Insulation Composite System), ktorý sa skladá z tepelnej izolácie, základnej omietky, zosilňovacieho náteru a finálnej omietky.

Kompletná stavebna činnosť

Ide o celý rad činností od plánovania a projektovania, cez samotnú výstavbu, až po dokončenie a uvedenie stavby do prevádzky. Plánovanie a projektovanie zahŕňa základné kroky ako sú návrh stavby, stavebné povolenia, technické a architektonické riešenia, vypracovanie stavebných plánov a výkresov, a podobne. Samotná výstavba sa potom delí na viaceré etapy, ako sú prípravné práce, základové práce, montáž nosných konštrukcií, realizácia strešnej krytiny, fasády, vnútorné práce, a tak ďalej.

Zákazková stavebná činnosť

Zákazková stavebná činnosť je oblasť stavebníctva, ktorá sa zameriava na realizáciu stavebných projektov na zákazku. Ide o individuálne prístupy k stavebným projektom, ktoré zohľadňujú požiadavky zákazníka a snažia sa naplniť jeho očakávania. Zákazková stavebná činnosť zahŕňa kompletné riešenie stavebného projektu, od návrhu a projektovania až po dokončenie stavby a kolaudáciu. Zákazník si môže vybrať zo širokej škály služieb, ktoré sú mu ponúkané v rámci zákazkovej stavebnej činnosti.

Pokládka obkladov a dlažieb

Pokládka obkladov a dlažieb je dôležitou súčasťou stavebných prác pri výstavbe alebo rekonštrukcii domu, bytu alebo iných priestorov. Ide o proces pokladania kameňa, keramických obkladov alebo dlažieb na stenu alebo podlahu. Pred samotnou pokladkou obkladov a dlažieb je dôležité zabezpečiť rovnosť a pevnosť podkladu, čo zabezpečí trvanlivosť a kvalitu celého povrchu. Na podklad sa následne nanáša lepidlo a obklady alebo dlažby sa postupne pokladajú. Pri pokládke je veľmi dôležité dodržiavať správne odstupy a umiestnenie kameňov alebo dlažieb, aby výsledný povrch bol rovný a estetický.

Naše projekty

Náročná rekonštrukcia UGKK Bratislava ukončená v roku 2022

Od septembra minulého roku sme pracovali na zateplení administratívnej budovy a pridružených prácach na Chlumeckého ulici v Bratislave, kde sme pomohli Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v jeho úsilí zefektívniť energetickú hospodárnosť budovy a dosiahnuť zníženie spotreby energie.

Okrem zatepľovacích prác sme zrealizovali v okolí objektu aj iné práce, a to konkrétne inštaláciu závlahového systému, výmenu exteriérového osvetlenia, výsadbu novej zelene a úpravu časti komunikácií.

Okrem vyššie uvedeného sme postavili 2 rodinné domy ako aj 2 náročné kompletné rekonštrukcie.

V roku 2023 pokračujeme v prácach na zákazkách rekonštrukcie Prírodovedeckej fakulty.

Kontakt

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

HR Business, s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovenská republika

IČO: 52 123 472
DIČ: 2120903312
IČ DPH: SK2120903312

BANKOVÉ SPOJENIE

BANKA: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK29 0200 0000 0040 5370 9353
SWIFT: SUBASKBX

Centrála

Blagoevova 9
851 04 Bratislava

info@hrbusiness.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

HR Business GROUP SK, s.r.o.
Blagoevova 9
851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
Slovenská republika

IČO: 54 290 520
DIČ: 2121635890
IČ DPH:

BANKOVÉ SPOJENIE

BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK13 0900 0000 0051 8884 8996
SWIFT: GIBASKBX

Pobočka

Coboriho 9
949 01 Nitra

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Radi zodpovieme Vaše otázky.