HR CONSULTING

01. HR Consulting

Rôzne typy konzultácií niektoré Vám poskytujeme zdarma iné sú naviazané na vytvorenie individuálnej cenovej ponuky pre a môžu byť zamerané napríklad na nasledovné
požiadavky TOP manažmentu Vašej spoločnosti.

  • Analýza vyťaženosti Vášho HR oddelenia
  • Nezávislé posúdenie procesov HR a výkonnosti
  • Kvalita GDPR agendy a s tým súvisiacim spracovaním dát a osobných údajov ako aj nakladania s nimi nielen v rámci HR
  • Cenová analýza a breakdown TLC jednotlivých projektov
  • Preverenie aktuálnej situácie v rámci kooperácie najčastejšie výroby vs. personálne oddelenie, požiadavky / očakávania / realita