OUTPLACEMENT

Podstata a obsah outplacementu je účinná odborná pomoc pri nasmerovaní budúcej kariéry prepúšťaného/prepusteného zamestnanca, pragmatická pomoc prepúšťanému zamestnancovi pri hľadaní zamestnania, individuálna starostlivosť a osobné vedenie prepusteného zamestnanca.

01. Outplacement / Prepúšťanie alebo tzv. uvoľňovanie pracovníkov

Patrí k historicky najmladším nástrojom personálneho manažmentu. V prvopočiatkoch vznikol ako súčasť sociálneho programu organizácií, v ktorých dochádzalo k častým hromadným prepúšťaniam zamestnancov a tiež celých pracovných skupín. Postupne sa tento postup systematizoval a v súčasnosti tvorí dôležitý nástroj personálneho riadenia ľudských zdrojov v organizácii. Vo vyspelých krajinách tento nástroj predstavuje štandardnú službu, vďaka ktorej si organizácie budujú imidž a PR a zároveň zhodnocujú ľudský kapitál, jeho znovu umiestňovanie na trhu práce..

02. Súvisiace služby ktoré patria do OUTPLACEMENTU

  • Možnosť konzultovať vašu situáciu so psychológmi, personalistami, manažérmi z oblasti vzdelávania, právnikmi
  • Možnosť získať informácie ohľadom aktuálnej situácie na trhu práce, ako v regióne, tak v špecializácii, v ktorej ste pracovali
  • Uvedenie do spolupráce s personálnymi agentúrami, úradmi práce a pod.
  • Pomocná ruka pri hľadaní rekvalifikácie
  • Školenia zamerané na metódy hľadania práce
  • Nácvik priebehu prijímacieho pohovoru