RECOVERY RELATIONS & PR

01. RECOVERY RELATIONS PROCESS STEP BY STEP

Spolupracujte s tými najlepšími. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti HR a spojeniu síl s poprednou PR  agentúrou sme vytvorili a ponúkame špeciálnu službu
na zvýšenie  povedomia o Vašej spoločnosti nielen voči verejnosti a okoliu ale hlavne v nadväznosti na výkonnosť a vnímanie  povedomia interných / externých zamestnancov Vašej spoločnosti.

Jedná sa o dlhodobé nastavenie v rámci jednotlivých fáz projektu ich rozdeľujeme do 3. základných a to:

I. Fáza projektu vstupná konzultácia, analýza, ciele

II. Fáza projektu stratégia, zber dát, hodnotenie

III. Fáza projektu riešenie, štart projektu, hodnotenie, odporúčania

Vďaka nášmu detailnému nastaveniu a sledovaniu jednotlivých splnených úloh ich vyhodnocovaniu a fdb dokážeme aj touto zložkou čiastočne prispieť k zníženiu fluktuácie, zníženiu neopodstatnenej neprítomnosti zamestnancov na pracovisku a k zvýšeniu produktivity. 

V prípade pokiaľ sa chcete dozvedieť viac neváhajte nás požiadať o nezáväznú konzultáciu.