SOCIAL MEDIA SOLUTIONS

01.

Ponúkame 100% neklasický marketing. V našej práci využívame vedomosti a skúsenosti vyplývajúce z psychologickej činnosti. Na začiatku spolupráce využívame pozorovanie ako spôsob osvojenia si informácií o danej firme. Na základe nadobudnutých informácií vieme presne naplánovať marketing na sociálnych sieťach pre danú firmu.

02.

Vždy vytvoríme viacero alternatív contentu, ktoré budú klientovi predložené a na základe osobného rozhovoru vyberieme tú, ktorá bude najviac vyhovovať požiadavkám klienta. Budujeme Brand firiem na základe behaviorálnych mechanizmov správania ľudí.

03.

Využívame netradičné marketingové stratégie vďaka čomu má klient výhodu oproti konkurencii. Mať efektívny Social Media Marketing je budúcnosť a tá patrí pripraveným. My sme budúcnosť vášho marketingu.

21. storočie prinieslo do vedenia firiem nový pohľad ako využiť prvky v správaní ľudí, ktorými sa psychológia zaoberá. Zároveň s neustálim sa zvyšovaním vplyvu sociálnych sietí využívame ich potenciál na získavanie nových príležitosti v prospech zamestnávateľov a zamestnancov ako aj udržiavanie a zlepšovanie aktuálnych vzťahov a budovanie povedomia napr. o vašej spoločnosti či implementácií nových postupov, nariadení a zmien na pracovisku.

Inovatívnym využitím bohatých skúsenosti z oblasti marketingu a psychológie prinášame našim klientom výsledky podľa vopred zvolenej stratégie s dlhodobým, krátkodobým či kontinuálnym efektom.

Behaviorálna, kognitívna a humanistická psychológia so zameraním
na vzťahy subjektov (inter., exter.), špecifický research, individuálny coaching s rôznymi zameraniami, príprava účinného PR (social media marketing, newsletters, kampane priamo na pracovisku i mimo neho…etc.) sú naše skúsenosti a nástroje ktoré dokážeme aplikovať pre výrobnú časť Vašej spoločnosti ale i TOP manažment.

Využívame našich interných zamestnancov a externých partnerov a množstvo špecialistov z rôznych odvetví na dosiahnutie stanovených cieľov, pričom máte iba jednu kontaktnú osobu ktorá bude mať na starosti Váš projekt.

STAROSTLIVOSŤ O SOCIALNÉ MÉDIUM

TVORBA KAMPANE / REKLAMY

TVORBA PRÍSPEVKU NA SOCIÁLNE SIETE

Z

COMPLETE SERVICE Instagram, Facebook, LinkedIn, Google AdWords™, Google Analytics™